Resmi Gazete’de bugün (10.10.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/27)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/28)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2019/111, K: 2023/63 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/7/2023 Tarihli ve 2023/18536 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2019/5680 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x